ENGLISH  KOREAN  E-MAIL  HOME

표면처리임가공 목록

게시물 검색


본사 및 공장 : 경상남도 김해시 진례면 김해테크노밸리로193-14     대표전화 : 055-338-8523     TEL : 055-338-8525~6     FAX : 055-338-8527     E-mail : worldblast@naver.com
2 공장 : 경상남도 김해시 주촌면 서부로1541번안길 39 (내삼리 1007-2)
3 공장 : 경상남도 함안군 군북면 함안산단4길 23-37     
4 공장 : 대구광역시 달서구 성서서로25길32,1층(갈산동)
경기지사 : 경기도 안산시 단원구 산단로348 E동 204호
Copyright(c) 2004 World blast Co., Ltd. All rights reserved.